Tjänster

Vår verksamhet består till huvudsak av två delar. Den ena delen är som leverantör av processkemikalier och den andra av kunskap iform av tjänster. Vi kan erbjuda kunskap inom flera olika områden, nämligen:

Hjälp vid utformning av varuinformationsblad, även engelska.
Besiktning av miljöfarlig verksamhet
Kurser i allmän och specifik kemikunskap
Utformning av arbetsmiljö
Konsulttjänst vid nyinstallation av utrustning rörande ytbehandling
Utprovning av lämplig metod vid tex fällning av sköljvatten
Analys av prover
Kontakt med myndigheter
Och mycket mer! Kontakta oss, kanske vi kan hjälpa just dig med ditt problem.