Produktlista Kemi
(1998-01-01)


bullet.gif (96 bytes) Avfettning, rengöring, betning
bullet.gif (96 bytes) Vattenrening
bullet.gif (96 bytes) Elektrolytisk förzinkning
bullet.gif (96 bytes) Kromatering, passivering
bullet.gif (96 bytes) Bearbetnings smörjmedel

 

Produkt

Beteckning

Förpackning

AVFETTNING , RENGÖRNING , BETNING

Läs om vårt program för avfettning och rengöring.
Läs mer om betning.

Vätmedel

Svagt inhiberande

CORRINT 110

25 l / 800 l

Låg skummande

CORRINT 115 LF

25 l / 800 l

Måttligt skummande

CORRINT 120  (Sidan är under konstruktion)

25 l / 800 l

Skumhämmande

CORRINT 124 (Sidan är under konstruktion)

20 l

Hydrotrop

CORRINT 130  (Sidan är under konstruktion)

25 l

Avfettningsbas, silikat

CORRINT 150  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Avfettningsbas, silikat, kalibaserad

CORRINT 155  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Avfettningsbas

CORRINT 160 (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Avfettningsbas fosfatfri

CORRINT 165  (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 960 kg

Komponerat avfettningskoncentrat fosfatfri

CORRINT 765  (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 960 kg

Komponerat avfettningskoncentrat fosfatfri

CORRINT 766 (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 960 kg

Alkalisk rostlösare

CORRAL STS  (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 225 kg

Betsalt för mässing

CORRINT MS-A  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

Betsalt för mässing, underhåll

CORRINT MS-B  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

VATTENRENING

Komplex brytare, polysulfid

CORRINT 316 (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Nonjon flock, polymer

CORRINT 320  (Sidan är under konstruktion)

25 l

Katjon flock, polymer

CORRINT 321  (Sidan är under konstruktion)

25 l

Anjon flock, polymer

CORRINT 324

25 l

Reduktionsmedel

CORRINT 1035 

25 l / 800 l

Hjälp flock, aluminium

Al-30  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Hjälp flock, järn

Fe II flock (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 240 kg

Hjälp flock, järn, magnesium

Fe-Mg flock (Sidan är under konstruktion)

30 kg / 240 kg

Anti-dispergeringsmedel

CORRINT Skumdämpare  (Sidan är under konstruktion)

25 l

ELEKTROLYTISK FÖRZINKNING

Läs om elektrolytisk förzinkning.

Glansbildare

TNO-A  (Sidan är under konstruktion)

25 l

Glansbildare

TNO-B  (Sidan är under konstruktion)

20 l

Buffertsalt

TNO-IIB  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

Komplexbildare

TNO-IIx  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

Ledningssalt

TNO-III  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

Komplexbildare, flytande

TNO-II 50 (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Komplexbuffert, flytande

TNO-100  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Legeringstillsats, Zink-Järn

RLZ-Fe comp (Sidan är under konstruktion)

30 kg

KROMATERING,  PASSIVERING

Blåkrom 3-värt

ISSA 450  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Blåkrom 3-värt

ISSA 500  (Sidan är under konstruktion)

30 kg

Buffert för blåkrom ISSA 402  (Sidan är under konstruktion) 30 kg

Organisk sealer

CORRINT WRP Seal  (Sidan är under konstruktion)

25 kg

BEARBETNINGS SMÖRJMEDEL

Helsyntetisk sur

CORRINT 410  (Sidan är under konstruktion)

25 l

Helsyntetisk neutral

CORRINT 415  (Sidan är under konstruktion)

25 l

OBS! Klicka här eller på knappen Kontakt för att beställa varuinformationsblad och ytterligare information om våra produkter och tjänster.