InTouch:
PC-baserad grafisk processtyrning med dokumenthantering

På marknaden idag finns ett flertal olika så kallade man-machine interface, – dataprogram för att integrera maskiner och utrustning i en gemensam persondatormiljö. Programmen kan liknas vid ett Office paket för industrin. Vi har valt ett system som heter InTouch och är licencierade utvecklare för detta system.

InTouch börjar få fäste i Sverige och är ett av de största i övriga världen. Hur systemen byggs upp och designas kan vara allt ifrån en beställd funktion till ett djupt samarbete med beställaren både vad gäller design och upplägg.

Målet kan vara att få all information om den utrustning som används samlad på ett ställe. Detta ger möjlighet att hålla en effektivare överblick på hela anläggningar ner till enskillda komponenter som tex pumpar. I vissa fall kanske bara ett övervakande system önskas och i andra ett system som ger stort utrymme för optimering av processer, tex vilket alternativ är mest kostnadseffektivt; att höja temperaturen eller kemikaliehalten i mitt avfettningsbad?

InTouch används även för att lagra information historiskt som tex pH, temperaturer mm. Denna informations-sammanställning och lagring ger stora möjligheter att hålla en jämn kvalitet på producerat matrial samt stora möjligheter att följa upp tidigare produktion. Detta system är därför väl lämpat att använda för att säkerställa kavalitetssytsem som ISO 9000, ISO 14000 och EMAS.

Bläddra igenom vårt bildgalleri för att få en uppfattning om hur vårt program fungerar och hur gränssnittet ser ut för Dig som användare av programmet.

Bildgalleri:
Flussning
Cirkulation
Behandling
Fällning
Separator
Slambehandling
Värme
Historia