Miljöpolicy
Korrosionsforskning AB , TECOL AB , CORRINT AB .

 

Miljöskydd vid tillverkningen

Det företag som idag legotillverkar våra kemiska produkter, har lång erfarenhet av att hantera kemikalier på ett riktigt sätt ur miljöskyddssynpunkt.

Våra tillverkningsinstruktioner innefattar även hur man skall gå till väga för att kunna minimera miljöbelastningen vid tillverkningen.

Företaget är anslutet till REPA för återvinning av förpackningar.

 

Miljöskydd vid användandet.

Att säkerställa att en produkt ger en minimal miljöbelastning börjar redan vid valet av råvaror och slutar först när den förbrukade produkten är omhändertagen på ett acceptabelt sätt.

Vi anser att vi som leverantör har ett ansvar för hela denna kedja. I fråga om användandet kan vi inte garantera att detta görs på ett riktigt sätt men det är vårt ansvar att ge kunden möjlighet att hantera sina kemikalier på bästa sätt.

Vår definition av en bra produkt ur miljösynpunkt.

1. Den skall belasta miljön mindre än den produkt den ersätter.
2. Produkten skall vara komponerad av de råvaror som ger den lägsta miljöbelastningen.
3. Den skall kunna tillverkas på ett sådant sätt att risken för miljöolyckor minimeras.
4. Varje ingående komponent skall ha en maximal nyttjandegrad.
5. Produkten skall vara lätt att hantera och analysera för att förhindra olyckor vid användandet.
6. Den förbrukade produkten skall i första hand kunna återanvändas, är detta omöjligt skall den kunna omhändertas på ett sådant sätt att den inte ger någon extra eller minimal miljöbelastning.