Placering av kemikalieförråd

Föregående

 


Bildgalleri

 

Förrådsbehållare för doserkemikalier är ofta utrymmeskrävande. Vi har här valt att placera dessa där de står minst i vägen. Påfyllning sker genom ett rörsystem där anslutningarna är centralt och lättåtkommligt placerade. Med snabbkopplingar kopplas den den nya fulla containern till påfyllningen och tappas över på kort tid. Förrådscontainrarna är försedda med suglansar till doserpumparnas sugledning i överdelen för att undvika risken för lekage vid bottenanslutningar. Vid behov kan behållarna med enkla handgrepp lösgöras från sina anslutningar och ersättas eller flyttas.