Placering


Föregående

 


Bildgalleri


Nästa

 

Principen att ha allting på samma ställe är många gånger en bra princip. I detta fallet var det lämpligt att placera samtliga pumpar på samma ställe. Pumparna är så långt det är möjligt också av samma modell, idetta fallet samma typ för samtliga, men med tre olika kapaciteter. Reservdelsbehovet är på detta sätt minskat till ett minimum. Vid driftsstopp på en pump kan denna på minimal tid ersättas med antingen en reservpump eller någon av de andra pumparna som för tillfället har en lägre driftsprioritet. Service och reglerventiler är samtliga placerade ovan pumparna.