Doserutrustning

Föregående

 


Bildgalleri

Nästa

 

Doserutrustning kan utformas på ett oändligt antal sätt. Vi har valt att använda oss av mycket enkla slangpumpar. Dessa är mycket driftsäkra och har ett förhållandevis lågt pris. Vi levererar enstaka pumpar i rostfria skåp eller som här flera pumpar inbyggda i samma skåp. Denna typ av inbyggnad ger en mycket god överblick över pumparnas funktion samt mycket enkla och snabba servicar. Den enda reservdel som behöver lagerhållas är ett par slangar. Förses Pumparna dessutom med en gångtimräknare kan slangen bytas innan den har slitits ut.