Anläggningsbyggen

Anläggningsbyggnad har på senare år kommit att bli en del av vår verksamhet. Detta har skett som en naturlig följd genom de samlade erfarenheter vi har som kemikalieleverantörer. Design och funktion utarbetas ofta genom samarbete med kunden. Målet vid alla byggnationer är att nå högsta möjliga produktresultat med effektivast möjliga kemikalieanvändning. Placering av funktiongrupper centraliceras i möjligaste mån för att underlätta, samt minska tidsbehovet för underhåll och service. Vår idé är att skapa moduler för olika delar av en komplett anläggning. Detta för att minimera det totala antalet leverantörer för våra byggnationer och därigenom säkra reservdelar för framtiden. Modulerna skall vara lätta att kombinera med varandra och även lätta att nyinstallera var för sig som enskilda komponeneter. Mesta möjliga konstruktion sker i matrialet PP (polypropylen). Matrialet är tåligt mot de flesta kemikalier i den bransch vi arbetar i. Det är ett hållfast matrial som borgar för en lång livslängd hos varje anläggning. Det är dessutom ett ljust matrial, vilket ger en trevlig arbetsmiljö. För att höja den totala effektiviteten hos våra anläggningar levererar vi även datorprogram, alltifrån mindre applikationer för analyshjälp till avancerad process-styrning och övervakning med InTouch. 

Klicka på bilden för att få en förstoring och ytterligare information!

Kontinuerlig- satsvis badbehandling. Central  pump placering för god överblick.
Central och grupperad doserutrustning för effektiv service. Central kemikalie- placering med fjärr- påfyllning